LELY VECTOR

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

ה- VECTOR הוא מעין רובוט, שמוצא את דרכו לרפתות ומקרב את המזון לפרות. בחזיתו של ה-VECTOR, מותקנים חיישני קירבה. כאשר הם מזהים מכשול כלשהו, במרחק של חמישים סנטימטר, הם גורמים לכך שהכלי ייעצר וימתין להסרת המכשול. לאחר מכן הוא ימשיך בפעולה כרגיל

מבוסס על פרסומי עיתונות חו"ל, פברואר 2020

דובר החברה הודיע, שאפשר להתקין את החיישנים האלה, גם לדגמים קודמים של הרובוט.

LELY VECTOR