שיא חדש למגוב של קון

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

במשך שמונה שעות גובב הציוד שנבחן שטח של 1,889 דונם, ממוצע של 236 דונם לשעה.

מבוסס על מידע פרסומי של חברת קון (Kuhn)

השיא הושג בחודש אוגוסט השנה, בחווה חקלאית בדנמרק, על ידי טרקטור ג'ון דיר מדגם R6520, רתום למגוב "ג'ירו" GA 15131 בעל ארבעה רוטורים, מתוצרת קון. הביצוע היה בפיקוח של נציגי מכון DLG מגרמניה.

למגוב זה יש מערכת הידראולית חכמה, שמאפשרת להתאים את המגוב לכל פני שטח ולכל גידול. אפשר גם להגדיל את מהירות הרוטורים הקדמיים, יחסית לאחוריים, בתנאים קשים, לקבלת אומנים מושלמים. הטרקטור שהפעיל את המגוב היה מצויד במערכת הנחיה Auto Trac, עם CommandCenter של DLG ועם CommandPRO joystick.

המגוב שובר השיאים של חברת קון
המגוב שובר השיאים של חברת קון