GATORS 2021

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

הפרסומאים של חברת ג'ון דיר מכינים את קהל הצרכנים לסדרה החדשה אשר תצא לשוק בשנה הבאה

מבוסס על  פרסומי חברת ג'ון דיר, 1.8.20

ה"גייטורים" של שנת 2021, יכללו הרבה שיפורים לנוחיות ולתפעול. הממסרה  תהיה קלה יותר להפעלה ולהעברת הילוכים, הגה הכוח יהיה חזק ורגיש יותר ולוח המחוונים הדיגיטלי, יהיה גדול ומתקדם לעומת הקודם. כמו כן, השילוב של הינע 4X4 וסגר הדיפרנציאל, יבוצעו בהסטה קלה של מתג חשמלי.