הניו הולנד העתידי?

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

אגף התיכנון של CNH Global, נתן לסטודנטים בפקולטה להנדסת מכונות חקלאיות אתגר, לתכנן כיצד ייראה טרקטור עתידי אוטונומי וחשמלי. קבוצת סטודנטים שישבו יחד וערכו סיעור מוחות, הגישו את התמונה המצורפת

נ.ב. בתמונה, לא נראית דרך כלשהי להיגוי וגם לא יחס מתאים בין קליטת האנרגיה להוצאתה.  עם זאת הרעיון בהחלט משעשע. לצערי, לא הצלחתי למצוא מה הייתה תגובת ההנהלה. האם תוכלו לנחש?