חדש מאליאנס: סדרת אגריפלקס

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

אליאנס השיקה סדרת צמיגים חדשה מותאמת לטרקטורים המודרניים, שאמורה להקטין את הידוק הקרקע

מבוסס על פרסום באתר Farm Tire Warehouse

הטרקטורים המודרניים הגדולים כבדים, ובעלי כושר גרירה רב. בכדי לנצל את יכולותיהם ולהקטין עד כמה שאפשר את הידוק הקרקע, הם זקוקים לצמיגים בעלי תכונות מעולות.

חברת "אליאנס" מתמודדת עם האתגר, עם סדרה חדשה של צמיגים בשם: AGRIFLEX. התכונות שבהן צמיגים אלה מצטיינים הן: לחץ אוויר מופחת להקטנת ההידוק, בליטות משופרות וחזקות יותר מן המקובל, לשיפור התאחיזה בקרקע ומניעת בלאי, יכולת משופרת למניעת תקרים, שטח מגע גדול עם הקרקע. כל אלה אמורים להתבטא גם בחיסכון בדלק.

צמיג מסדרת אגריפלקס של אליאנס
צמיג מסדרת אגריפלקס של אליאנס