Big Data בחקלאות

על פי פורבס, אנו מייצרים כמעט 2.5 מיליארד בייט של נתונים בכל יום. הדור הבא של החקלאות תלוי מאוד בנתונים. היכולת ללכוד, למיין, לנתח ולחלץ בינה כדי לחשוף דפוסים (אנושי, אקלים, שוק) ומגמות קשורות הינה תחום מתעורר.

לאחרונה פורסם בנושא דו"ח חדש ומעניין על ידי ה-FAO. לחצו כאן לצפייה בדו"ח >>

הגידול בשימוש במכשירי IoT (Internet of Things) רק יוסיף למבול נתונים זה. ענף החקלאות יהיה אחד המשתמשים העיקריים ב-IoTs. היכולת של אנשים, ארגונים וממשלות לנצל את שטף הנתונים העצום הזה, בשילוב עם נתונים רבים קיימים (מזג אוויר, תמונות לווין, שווקים וכו'), תאפשר מערכת אקולוגית שאם תנוהל ביעילות תספק יתרונות רבים בענף החקלאות, שם המידע הנכון בזמן הנכון ישפיע רבות על פרנסתם של החקלאים.

פרסום זה בוחן כיצד יוזמות שונות ממנפות נתונים הקשורים בשרשראות הערך של החקלאות, כדי להשפיע על קבלת החלטות ואספקת שירות יעילה, יחד עם התייחסות לאבני בניין עיקריות כגון: יכולת פעולה הדדית, שיתוף נתונים ואבטחת מידע, והמדיניות והתקנות הנחוצות כדי לקיים מערכת אקולוגית של נתונים.

מקרי המחקר הנכללים בדו"ח:

  • מערכת אקולוגית גדולה של נתונים עבור מניעת אסונות
  • פרויקט פתרונות סלולריים, סיוע טכני ומחקר (mSTAR)
  • מינוף נתוני לוויין ובינה מלאכותית לטובת ניתוחים כלכליים עבור חקלאים קטנים
  • הצגת ניתוחי שיטפונות מרחוק
  • AtSource – חיבור לקוחות למקור האספקה
  • WAGRI – פלטפורמת ה- Big Data החקלאית