AGCO: מכירות של 2 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2019

נתון זה מהווה ירידה של כ-6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

קונצרןAGCO שולט בהרבה חברות שעוסקות בייצור של מיכון חקלאי מגוון. בין השאר, נמצאות תחת מטרייתו גם חברות צ'לנג'ר, מסי פרגוסון ופנדט.

בימים אלה הודיעה הנהלת החברה שברבע הראשון של שנה זו, עמד סך המכירות שלה על שני מיליארד דולר. אף על פי שזה נשמע סכום עתק, הוא מהווה ירידה של כ-6%, בהשוואה למכירות של הרבע הראשון בשנה שעברה.