מדד העומס וסמל המהירות בצמיגים לחקלאות

בהמשך למאמר מהעיתון הקודם על צמיגים לטרקטורים גדולים, נציג במאמר זה את פירוש המספרים המופיעים על הצמיג הקושרים לחוזק הצמיג/כושר המעמס שלו ביחס למהירות הנסיעה.

מדד העומס וסמל המהירות בצמיגים לחקלאות