למה ואיך לנקות צינור גמיש

מכונאים ואנשי שירות רבים חוטאים בשני דברים חשובים: מנתקים צנרת בלי לחסום או לפקוק את הקצוות הפתוחים ומרכיבים צינור חדש שלא היה פקוק מבלי לנקות אותו היטב.

למה ואיך לנקות צינור גמיש