כנימות שורש בחיטה – ביולוגיה, נזקים והדברה

    מחבר:
  • דויד בן יקר
  • מיכאל חן
  • עידן ריצקר
  • עוזי נפתליהו
  • לילך זיגר
  • יגאל סלונים

במחקר שנערך בנגב נבדק הקשר בין רמת הנגיעות בכנימות לנזק מסחרי בחיטה והשפעת המרחק בין שדה החיטה לשיחי אלת המסטיק על קיומן.

במקומות שונים בעולם גורמות כנימות השורש נזקים מסחריים ליבולי החיטה. בישראל מתפתחות כנימות השורש על חיטה,שעורה או שיבולת שועל בחורף ועדיין לא ברור האם הן גורמות נזקים מסחריים ליבול.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה של עלייה בנגיעות בכנימות השורש בשדות חיטה בשפלה הדרומית ובצפון הנגב ונראה שנגרם נזק למשקל הגרעינים ולאיכותם, באופן שפוגע בהם כנראה גם מסחרית. במסגרת המחקר נבדקו אפשרויות של מניעת הכנימה.

את המחקר המלא ניתן לקרוא כאן >>