התפתחות שוקי השקדים בישראל ובעולם – סקירה מזווית ישראלית

התפתחות שוקי השקדים בישראל ובעולם – סקירה מזווית ישראלית

הביקוש לשקדים בעולם נמצא במגמת עלייה הנובעת בעיקר מהכרה ביתרונותיו הבריאותיים של השקד ומהגידול מעמד הביניים במדינות רבות בעולם. קליפורניה מספקת כ-70% מהיצוא העולמי של שקדים. גם בישראל ענף השקדים בתהליך הרחבה. העבודה מציגה מידע על התפתחות השווקים לשקדים ובוחנת את כושר התחרות של השקדים הישראליים מול השקדים מקליפורניה.

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/development_almond.aspx