בחינת תכשירים ושילובים להדברת "חנק מחודד" בכרב נח 2018/2019

    מחבר:
  • עוזי נפתליהו
  • עידן ריצקר
  • אביתר שטרן
  • ארז וילוזני

להלן מצגת העוסקת בבחינת תכשירים ושילובים להדברת "חנק מחודד" בכרב נח, מתוך כנס הדברת עשבים 2019

Testing products and substances 2018