איתור בעיות בגידול והכנת מפת יבול באבטיח לפיצוח בחישה מרחוק

    מחבר:
  • אריה בוסק
  • קרן סלינס
  • עמנואל לויטין
  • אנה ברוק
  • חן חיים
  • רון סגל

להלן מצגת אודות הפקת מפת יבול האבטיח בסוף העונה, מתוך כנס דיווחי מחקרים בענף פלחה קיץ לעונת 2019

Detecting problems in growing and preparing a crop map