הנחיות לקראת זריעת חמניות 2020

חמניות 2019 – ארצי (מתוך כנס חמניות ומללי 2020)

– יבולים נמוכים – בינוניים (כ-20% מתחת לממוצע)
– שונות גדולה: 170 – 320 ק"ג/ד' בחלקות שלחין
– פחת גבוה והרבה גרעינים ריקים או קלים

Guidelines for the preparation of sunflower seeding-2020