כותנה – תמונת מצב לפי ניטור צמחי, 27.07.2020

השוואת חלקות הניטור השנה בינן לבין עצמן מלמדת שיש שוני משמעותי בהתפתחות הצמח במערב האזור (בני דרום ויבנה) בהשוואה לשדות במזרח (צבר קמה) ובצפון (חמד). ההפרש ניכר כבר מתחילת העונה במונחים ווגטטיביים ורפרודוקטייבים

מצב צמח 27 ליולי 2020