השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן 2017

    מחבר:
  • בועז נוי

האם יש יתרון ביבול בזריעת כותנה במרווח שורות צפוף מהמקובל? ארבעה זני כותנה, שלושה זני פימה וזן אקלפי נזרעו בשני מרווחי שורות: מקובל וצפוף, וניתנה השקיה כמקובל באזור לכל זן.

בועז נוי- השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן 2017