תכשירים להדברת כשותית בחימצה – משק יוסי כץ, מרחביה 2017

    מחבר:
  • רוחי רבינוביץ
  • יורם שטיינברג
  • אור רם

מטרתו הניסוי היתה להרחיב את טווח התכשירים לפגע הכשותית בחימצה, תוך חיפוש אחר תכשירים השייכים לקבוצות FRAC שונות, אשר ייתנו מענה גם להדברה של מחלות נוספות, וכן לאפשר בניית פרוטוקול התמודדות עם המחלה

מבוא:

בשנים האחרונות החימצה מהווה גידול חשוב במחזור הגידולים בעמק יזרעאל. אומדן השטח בעמקי הצפון הוא 10,000 דונם. גרגרי החימצה משמשים כחומר גלם לממרחי החומוס, לפלאפל ולגרגרים מבושלים.

בחימצה קיימות בארץ שלוש מחלות נוף עיקריות הגורמות לפחיתה ביבול – אסקוכיטה, כשותית וחילדון. בגידול מורשים היום לשימוש כמה וכמה תכשירים להתמודדות עם מחלות אלו, גם אם לא לכולם יש רישוי לכל אחת מהן.

מטרתנו בניסוי זה היתה להרחיב את טווח התכשירים לפגע, תוך חיפוש אחר תכשירים השייכים לקבוצות FRAC שונות, אשר יתנו מענה גם לשתי מטרות נוספות: א. הדברה של מחלות נוספות. ב. לאפשר בניית פרוטוקול התמודדות עם המחלה. לשם כך התכוונו להשוות את יעילות התכשירים קנון ורידומיל ליעילות תכשירים מקבוצות FRAC נוספות.

לצערנו, החלקה בה הועמד הניסוי היתה באזור עמק חרוד, בו היתה בשנה זו עצירת גשמים מוקדמת. על כן התאפשרה רק בחינה של טיפול יחיד, "מניעתי" באופיו, וגם אז רמת המחלה בשטח היתה בינונית-נמוכה.

למאמר המלא >>