שיפור איכות החיטה לאפייה באמצעות דישון ראש מאוחר

    מחבר:
  • יפתח גלעדי

עבודה זו התבצעה ונכתבה בשנים 1992 – 1993. דישון ראש בחיטה נחקר רבות בארץ ובעולם ורלוונטי ועכשווי גם בימים אלה. ממספר ניסיונות שנעשו באיכות החיטה בארץ התברר שניתן להשפיע על תכולת החלבון בגרגר ולהעלותו באמצעות דישון ראש מאוחר, או כמויות דשן גדולות ביסוד ודישון ראש מוגבר

שיפור איכות החיטה לאפייה באמצעות דישון ראש מאוחר