התמודדות עם מיני ירבוז .Amaranthus spp תפוצה ותגובה לקוטלי עשבים

    מחבר:
  • ינון ידיד
  • אביב זינגר
  • צבי פלג
  • ברוך רובין

להלן מצגת העוסקת בהתמודדות עם מיני ירבוז .Amaranthus spp תפוצה ותגובה לקוטלי עשבים. מתוך כנס דיווחי מחקרים בכותנה 5.2.2020 

Amaranthus spp