ניטור אלימויות של חלדונות העלה, הקנה והצהוב של החיטה במבחני שדה ובשדות חיטה בישראל

    מחבר:
  • חנן סלע

היו שדות בודדים בלבד שנמצאו בהם עלים נגועים בחלדון כלשהו. גם בשדות אלו, הנגיעות הייתה מוגבלת לעלים בודדים. יוצאים מהכלל הם חלקות ניסוי שבהם היו זנים רגישים יותר בהם התגלו כמויות גדולות יותר של עלים נגועים.

ניטור אלימויות של חלדונות העלה, הקנה והצהוב של החיטה