יישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה, חוות עדן 2018

    מחבר:
  • יפתח גלעדי

בחינה של דישון ראש בדשן חנקני נוזלי ביישום על פני נוף החיטה, ללא הצנעה מיידית של הדשן, התבצע בחורף 2018 בחוות עדן. השטח בו מוקם הניסוי נמצא ברמת פוריות גבוהה, בעיקר בזרחן וחנקן זמין גבוה.

יישום של דשן נוזלי ומוצק בדישון ראש בחיטה