מהנעשה בארגון – אוקטובר 2019

    מחבר:
  • דורון אליהו

חגי תשרי מאחורינו, היורה מאחורינו ונותר לחזור לעבודה רציפה ולאחל שנה ברוכה בגשמים בעתם. שתהיה שנה גשומה דיה ובאינטרוולים מתאימים ועונת זריעה מוצלחת. ובכל זאת, מספר נושאים בהם עסקנו החודש…

מחקרים:

נערך מפגש הצגת מחקרי פלחה חורף לשנת 2020 ובסופו הוחלט לתקצב כ- 12 מחקרים בעלות כוללת של כ- 300 אלף ₪.

התארגנות אפונה:

נערכו מספר מפגשים עם גופים שונים במטרה להעביר את כל פעילות האפונה, קרי, רכישת הזרעים/לוגיסטיקה/אחסון/קבלת התמורה מהמפעלים, לידי ארגון עובדי הפלחה. הנושא מורכב וגורם לעיכוב בהוצאת ההסכם הסופי אך בסופו של יום, נראה כי אנו נקבל על עצמינו לנהל את כל הנושא.

טופס הזמנת זרעים נשלח בימים אלו לכלל המגדלים.

מו"מ עגבניות לתעשייה:

הסתיים מו"מ עגבניות ונשלחו למגדלי העגבניות הסעיפים שאותם סיכמנו עם מפעל זנלכל. אנו עובדים על הכנת הסכם חדש לחתימה.

שיווק משותף שעורה:

הפיילוט משנה שעברה הצליח דיו ולכן הוחלט להרחיב את מעגל המגדלים שברצונם לשווק דרכינו את גרעיני השעורה בשנה הבאה. ההסכמות אליהן הגענו מול הקונה הם:

  • מחיר השעורה יוצמד למחיר הלינקג', כנראה בתוספת מסוימת למחיר החיטה.
  • המגדל יחתום על התחייבות לאספקת התוצרת – מס' דונמים והערכת יבול. מול הצהרה זו יקבל המגדל 10% מקדמה.
  • עם הבאת השעורה למשטח, ישולמו 50% נוספים (שוטף+שבוע)
  • גמ"ח ותשלום סופי יבוצע לאחר פרסום מחיר חיטה סופי, כלומר לקראת סוף אוגוסט.
  • לא יבוצעו בדיקות הקטוליטר והתשלום יבוצע על משקל הברוטו. (נותר לחדד את נושא ההקטוליטר כדי לא ליצור בעיה של שעורה ירודה – הנושא בבדיקה).

ברור כי ככל שנשווק יותר תוצרת במשותף, יהיה סיכוי להעלאת המחיר לכולם.

הסכם מזונות גסים:

בחודש נובמבר מתוכננות מספר פגישות עם נציגי מרכזי המזון במטרה להגיע להסכם תלת שנתי. בינתיים, נשלחו מספר סיכומי פגישות באזורים שונים ואנו נצמדים, בשלב זה, למספרים שדווחו באזורים השונים.

הסכם אספקת תירס לתעשייה:

גם נושא זה, עומד לפתחינו במהלך חודש נובמבר ואנו מקווים כי נוכל לסכם את הנושא הזה מול המפעלים שאיתם נקבעו הפגישות.

כללי:

 נתוני זריעות: אבקש מכלל המגדלים להעביר אלינו (דרך הרומ"אים) את נתוני הזריעות המתוכננות לשנת 2020 . אני יודע שלא הכל הוכרע ושיהיו בוודאי שינויים במהלך השנה, אך הנתונים הללו חשובים לנו בכל מישור בו אנו עוסקים. אני שב ומבקש – למלא את טבלאות השטחים ולשלוח אלינו.

מאחל לכולכם, שגרה נעימה ועשייה פורייה.

שלכם,
דורון אליהו
050-7779897 | doron@cotton.co.il