מהנעשה בארגון – נובמבר 2021

החורף שממאן להגיע קצת מדאיג, אם כי גשמי הנבטה של גידולי החורף הגיעו לרוב האזורים

מקווה שהטמפרטורות הגבוהות שחווינו לאחריהם לא פגעו בפוטנציאל היבול. משתדל להיות אופטימי ולקוות שהחורף האמיתי עוד לפנינו וכי יגיעו הגשמים שלהם אנו מצפים.

מפגשים אזוריים:

החודש ערכנו 7 מפגשים עם מגדלים בשלושה אזורים, בכוונה לשמוע על הבעיות שאיתם מתמודדים ולספר קצת על הפעילות שלנו בתחומים שונים. סך הכול נפגשנו עם כ- 30 גד"שים. המפגשים היו חשובים ואנחנו מתכננים להגיע למפגשים פנים אל פנים באזורים נוספים. לצערי לא כל המגדלים שהזמנו הגיעו למפגשים האלה וחבל. מקווה שלמפגשים הבאים יגיעו כל המוזמנים.

מזונות גסים:

נפגשנו לפגישה שניה עם התאחדות מגדלי בקר במטרה לשתף פעולה איתם בנושאים שונים הנוגעים לשני הצדדים. המפגשים הם באווירה טובה ועם נכונות של שני הצדדים להגיע למסקנות משותפות, בהיבטים שונים של הנושא: מחקרים, זנים, שרשרת הערך, איכויות ואיסוף מידע. נושא מחירים לעונה הקרובה הועלה והתבקשנו להמתין לעת עתה. נקבע כי התהליך כולו ילווה וינוהל ע"י גורם חיצוני. נקבעו פגישות המשך ונעדכן אתכם בהתקדמות.

חימצה:

לאחר חיבור שלנו לגוף עסקי המעוניין לרכוש חימצה משטחים עם היתר מכירה, פנינו אליכם כדי לבדוק באם אתם מעוניינים בשיווק משותף של חימצה השנה. הכמות שאותו הגוף מעוניין בה הינה 2,000 טון. עד כה, קיבלנו פניות על היקף של כ- 600 טון בלבד. אני שב ומזכיר, כי מי שמעוניין להצטרף, שיפנה אלי (בשלב זה ללא כל התחייבות לשיווק).

חיטה:

במקביל לזריעת שטחי החיטה, פורסם המכרז לקליטת חיטה בשנת השמיטה. בשנה זו מתקיים מכרז ייחודי ומורכב, בו ארגון עובדי הפלחה אחראי על מכירת כלל החיטה לגורמים רלוונטיים. נקבע צוות לבחינה ואישור עסקאות המכירה שיוצעו לנו. בנוסף למכרז, משרד החקלאות מקצה תקציב לתמיכה במגדלי חיטה להשלמת המחיר, בכוונה לקרב אותנו ככל שניתן למחיר הלינקג'.

סורגום:

ממתינים לפגישה אחרונה ומסכמת עם נציגי הגנת הצומח, השירותים הווטרינרים והמדריכים, בה יוחלט באם יתאפשר גידול סורגום מסחרי בשנה הבאה. ברגע שתתקבל ההחלטה, הנושא יובא לידיעתכם.

ירקות לתעשייה:

טרם סיימנו עם מספר סוגיות לא פתורות בנושא האפונה משנה שעברה. אנו נמצאים בהידברות מתמדת עם סנפרוסט במטרה להגיע להסכמות בעניין הנטישות ואירועי הזכוכית.

מעבר לכך, אנו מנסים לפתור בעיה שצצה בנושא תירס במפעל זנלכל.

כידוע לכם, מחירי התשומות עלו באופן משמעותי (דשן, חומרי הדברה וכו') ועל כן אנו מעוניינים לדון עם המפעלים בנושא המחירים של גידולי התעשייה (בעיקר תירס) למרות שיש לנו הסכם עד לשנת 2022 כולל. נעדכן באם יהיו שינויים.

מדריך שה"מ חדש:

בשעה טובה ולאחר לחצים ומאמצים רבים, נקלט בשה"מ מדריך גד"ש חדש לאזור משקי הדרום והנגב. מדובר ביונתן עמנואל – מדריך צעיר שהתחיל עבודתו היום. החודש אדאג לקיים איתו מספר פגישות הכרות ראשוניות ואני מקווה שיקבל את כל העזרה האפשרית מהמדריכים הוותיקים ומאנשי הגד"ש. נאחל לו הצלחה. הצלחתו-הצלחתנו. טלפון של יונתן 050-2070098

לא נותר לי אלא לאחל שיבואו עלינו ימים של גשמי ברכה.

בברכת חג חנוכה שמח לכולכם.

שלכם,

דורון אליהו 050-7779897 , doron@falcha.co.il