מהנעשה בארגון מאי-יוני 2021

    מחבר:
  • דורון אליהו

בעקבות התחלת קציר החיטה בתחילת מאי, לא התפניתי לכתוב דף מידע בחודש שעבר ועל כן אוכל לסכם גם את קציר החיטה בדף זה וגם להשלים את המידע בנושאים נוספים שטופלו בחודשיים האחרונים.

חיטה:

כאמור, קציר החיטה החל ב 2/5/21 והסתיים ב 25/6/21.הגיעו בסה"כ 98 אלף טון מתוכם 91.8% הגיעו כחיטה בסיסית, 7.5% חיטה נמוכת איכות, ו-0.7% אל-חזור.

ממוצע הפרסים – 6.2 $ בצפון ו-7.4 $ בדרום. ממוצע הקנסות על חיטה נמוכת איכות בצפון ובדרום הינו 5.76 $ לטון.

המחיר הסופי יקבע רק לאחר ה-15/8/21 לאחר חישוב נתוני הפרמיה ומחירי הפרס/קנס. המחיר הממוצע עד היום מוערך על כ-336.5 $ לטון לפני פרסים.

הלקח העיקרי מהשנה הינו קבלת הצהרות בחוסר, במיוחד בצפון. התכנון הראשוני שלנו, בהתאם להצהרות שקיבלתי בצפון, עמד על 32 אלף טון ובפועל הגיעו 42 אלף טון. הדבר גרם לקשיים בקליטה במחסנים של כל החיטה שהגיעה וכן, לעיכובים במסירת החיטה לזכיינים. בסופו של יום, הדברים הסתדרו אך היה יכול להיחסך הרבה "כאב ראש" לו הכמויות שהגיעו בפועל היו מדווחים מראש.

אני מודה לכולם על שיתוף הפעולה לאורך כל הקציר ושמח מאוד על איכות החיטה שהגיעה ועל המחיר הצפוי.

שעורה:

גם אספקת השעורה שמכרנו במשותף הסתיימה. בסה"כ מכרנו כ-1,800 טון שעורה (כ-500 טון פחות מהצפי). גמר חשבון שעורה יתבצע בימים הקרובים.

קנט:

בפגישה ביחד עם קנט, נקבע היבול של ביטוח ההכנסה לאזורי ה'. ככל הידוע לנו בין 70% ל-80% מהפיצוי שולם ע"י הקנט. לאזורי ד' טרם נקבע היבול ולכן לא פורסם עדיין.

 בצורת:

מבקש מהמשקים שתבעו במסגרת חוק הבצורת, להעביר אלי את הנתונים שהועברו לקרן הפיצויים (מס רכוש). דיונים בנושא המחירים וקביעת הפיצוי ייערכו במהלך השבועות הקרובים ביחד עם נציגי מס רכוש.

אפונה ושעועית:

במהלך עונת אספקת האפונה נתקלנו במספר תקלות שאירעו מול חברת סנפרוסט, החל מאירועי "זכוכיות" שהגיעו למפעל במשלוחים ממספר מגדלים ומאזורים גיאוגרפים שונים, המשיך בנטישות של שטחי אפונה ושעועית והמשיך באי קליטה של סחורה עקב גידול לא צפוי ביבול.

כל הנושאים הללו נידונו וממשיכים להתדיין בינינו לבין סנפרוסט.

התאחדות מגדלי בקר:

במסגרת הרצון שלנו להגיע להידברות עם הרפתנים ובמטרה להכניס לסדר ארוך טווח את הנושאים המשותפים בין הגד"ש לרפת, נפגשנו עם התאחדות מגדלי הבקר בפורום רחב. היתה היענות גדולה משני הצדדים לגבי מכלול הנושאים שעל הפרק והוחלט על הקמת "מועצה" בה יישבו נציגים של כל בעלי העניין באופן מסדור וקבוע כדי להגיע להסכמות. אדווח בהמשך על ההתפתחויות בנושא.

סורגום:

החל ניסוי הסורגום ונזרעו כ-70 דונמים ב-7 אזורים שונים במטרה לקבל החלטות לגבי המשך ואופן הגידול בארץ. לעת עתה, נערכו מספר פגישות עם הגנת הצומח, הפקחים ומשרד החקלאות.

שנת שמיטה:

היערכות לשנת השמיטה בעיצומה. אני מבקשים שכל מי שעדיין לא חתם על היתרי מכירה יעשה כן כדי שיוכל להמשיך ולגדל גם בשנה הבאה עלינו לטובה. מי שלא מעוניין לחתום על היתרי מכירה וברצונו להשבית שטחים, אמור לקבל פיצוי מהמדינה אך רק לאחר אישור תקציב המדינה נוכל לדעת בכמה מדובר. מי שמעוניין לבצע זריעה מוקדמת – עליו לקבל את אישור קנט לנושא ולבטח את השטחים בהתאם.

בנוסף, אנו עמלים עם משרד החקלאות בנושא הוצאת מכרז חיטה ספציפי לשנת השמיטה כי החיטה שתגודל בשנה הבאה לא תסופק לטחנות הקמח. גם בנושא זה נמשיך לעדכן.

מאחל לכולם קיץ מהנה וחופשות שמחות.

שלכם,

דורון אליהו 050-7779897, doron@falcha.co.il