מהנעשה בארגון – מרץ 2022

חודש מרץ, שהיה הקר ביותר ב- 100 השנים האחרונות, הביא עמו גם גשמים ברב אזורי הארץ

אנו יודעים שהיו אזורים בהם נפגעו גידולים בעקבות הקרה במהלך החודש. גם בנגב ירדו גשמים אך למרות זאת, עדיין קיימים עשרות אלפי דונמים שהגשמים המאוחרים הללו לא תרמו להם ולא יוכלו להגיע למימוש פוטנציאל היבול.

חיטה:

אנו ממשיכים לנהל מו"מ מול גורמים שונים למכירת החיטה במחיר הטוב ביותר ולהביא למגדל תמורה נאותה השנה, במגבלות מכרז שנת השמיטה. חשוב לזכור שגם בשנת שמיטה אנו נדרשים להביא למלאי החירום חיטה בפרמטרים של חיטת מאכל.

לאחר פגישה עם משרד החקלאות, בה עודכנתם לגבי ניסיונות להגדיל את כמות הגרעינים למלאי החירום ובמקביל לזרוע תחמיץ תירס שיחליף תחמיץ דגן, הצלחנו לגייס כ- 60 אלף דונם נוספים של גרעינים וכ- 30 אלף דונם של הסכמות מגדלים לזריעת תירס בתנאים מסוימים. העלנו דרישות אלו מול משרד החקלאות והתקבלה אצלם ההחלטה שלא לתת תמיכה כספית לתוכנית בסופו של יום. למרות זאת, אני מבקש להביע את כל ההערכה לכלל המגדלים שהתגייסו באופן מרשים והביעו נכונות להיכנס למהלך.

במהלך השבוע הקרוב, נתחיל לשלוח לכם הצהרות למילוי בדבר שיווק גרעיני החיטה. השנה, יותר מבכל שנה, נדרשת שימת לב רבה ודגש על הכמויות המתוכננות להגיע, הן לצפון והן לדרום, ואני מבקש שההצהרות ימולאו ויישלחו אלינו עד סוף הפסח לכל המאוחר.

בצורת בנגב:

החודש ערכנו מספר סיורים עם אנשי מס רכוש בשטחי הנגב, בהם קיים חשש לפגיעה בעקבות הבצורת. המתנו לגשמים שישפרו את המצב ולמרות זאת, נוכחנו לדעת שקיימים כמה עשרות אלפי דונמים שנפגעו ברמה כזו שלא עזרו להם הגשמים שירדו במהלך מרץ. אי לכך, קבענו סיור לאמצע החודש הקרוב עם חברי וועדת בצורת במטרה להמליץ לשרים על הכרזת בצורת בקו הבצורת.

מזונות גסים:

התקיימו מספר רב של מפגשים אזוריים ומקומיים על מנת לגשר על פערים בציפיות הצדדים וברוב האזורים הגיעו להסכמות.

במקביל, אנו ממשיכים בפגישות עם התאחדות מגדלי הבקר במטרה להגיע לפתרונות ארוכי טווח במגוון רחב של נושאים משותפים לגד"ש ולרפת.

שעורה:

התחלנו באיסוף נתונים ממגדלים בנושא השיווק המשותף. אני שב ומזכיר למי שמעוניין לשווק ביחד (עדיין ללא הצהרה מחייבת), שיודיע לי בהקדם. אנסה בקרוב להודיע באיזה מחיר מדובר ולאחר מכן אבקש הצהרה מחייבת מכם באם תהיו מעוניינים בכך.

תירס לתעשייה:

בעקבות העלייה הגדולה במחירי התשומות של גידול התירס לתעשייה, ידוע לנו כי נשלחו מכתבים ממספר אזורים למפעלי התעשייה ובהם הם הודיעו למפעלים כי לא יוכלו לגדל עבורם תירס השנה, אלא אם כן יעלו את המחיר לטון מסופק. אנו מציעים לכלל המגדלים לבחון את כלכליות הגידול לנוכח השינויים המהותיים במחירי התשומות.

טיול פרידה מאיציק אמיתי:

החודש ערכנו סיור פרידה מאיציק בו נכחו הרומ"אים, צוות ארגון עובדי הפלחה ואריאלה פלונסקי (לשעבר ממשרד החקלאות). הסיור התמקד באזור אלמוג, בית הערבה והסביבה. נאמרו מילות פרידה וברכות להצלחת ירון בתפקידו החדש. אנו שולחים מכאן תודות לאיציק על תרומתו רבת השנים לענף הגד"ש בכלל ולנגב בפרט ומאחלים לירון הצלחה רבה כנציג הגד"שים בנגב.

 

חג הפסח ממשמש ובא ואני מבקש בהזדמנות הזו לאחל לכולכם חג שמח, חג בו נוכל להשתחרר מהמצרים שלנו גם האישיים וגם המערכתיים.

לכל קוצרי המזונות הגסים – מאחל הצלחה רבה

לכל זורעי הכותנה – שתבוא עליכם שנה ברוכה

ולכל הממתינים – שתבוא עליכם הברכה גם בגרעינים.

 

חג שמח!

בברכה,

דורון אליהו 050-7779897 ,  doron@falcha.co.il