מהנעשה בארגון – יולי 2019

    מחבר:
  • דורון אליהו

שלום לכולם,

חודשי הקיץ החמים מתאפיינים ברוב הגד"שים בהכנת השטחים לעונה הבאה, אם כי ישנם עוד גידולים כמו תירס, תירס תחמיץ, עגבניות לתעשייה וכד' שעדיין נקטפים וכותנה שעדיין גדלה בשדות. גם אנחנו נמצאים בתקופת סיכום עונת קציר החיטה על כל היבטיו ובעיקר נושא התשלומים הסופיים שיש עוד לחשב.

חיטה- סיכום קציר 2019:

מחיר החיטה הבסיסית הסופי נקבע על 246.71 $ לטון. שער היציג של 90% ממחיר זה נקבע על 3.59 ₪/ל $. את השלמות המחיר נקבל לפי שער $ שיתפרסם ב 15/8 והתשלום אלינו יתבצע בסביבות סוף אוגוסט, כך שהתשלום הסופי שיועבר למגדלים יתבצע במהלך חודש ספטמבר.

כידוע לכם, ההצהרה שלנו להבאת חיטה למשטח עמדה על 100 אלף טון. בפועל הגיעו 82.2 אלף טון בלבד. המחסור היה כ-12,000 טון מהצפון וכ-2,000 טון מהדרום וזאת בהשוואה לכמויות שהתחייבו מולנו. זהו מצב לא תקין שנדרוש לבצע בו מקצה שיפורים לשנה הבאה כדי לא להיות במצב המסוכן של הטלת קנס על אי עמידה בכמות המוצהרת. ( אנו נדרשים לעמוד על לפחות כמות של 75% מההצהרה).

חיטה פסולה עמדה על 1% מסך החיטה שהגיעה והיא נמכרה במחיר של 236$ לטון.

פרסים על חיטה יעמדו על ממוצע של כ 6.5 $ לטון, בצפון כ- 4.7 $ ובדרום כ- 8.6 $.

קנסות יעמדו על כ- 0.9$ לטון.

מבחני זנים – הסתיים הקציר של 2019 ונכון לעכשיו שוקדים על בדיקות המעבדה של הגרעינים שנקצרו מהמבחנים. תוצאות יפורסמו לקראת הזריעות של העונה הקרובה.

שעורה 2019:

בפיילוט של שיווק השעורה הגיעו כ-630 טון מתוך ה-1000 טון שהערכנו שיגיעו. המחיר שנקבע לשעורה עמד על 900 ₪ (כ-253 $לטון) על משקל ברוטו (ללא התייחסות לפסולת). התשלום בגין הסחורה ששווקה העברה כבר למגדלים.

ברצוננו להפיק לקחים לגבי העונה הבאה ולנסות ולשפר את ההסכם לשיווק המשותף. כל רעיון שיש לכם יתקבל בברכה. כמובן שאם יוחלט על שיווק משותף נעמוד על כך שהמגדלים יעמדו בהתחייבות לאספקת התוצרת.

אפונה:

אנו לקראת הזמנת זרעי אפונה . עפ"י ההזמנה נראה כי שטח המזרע יגדל בעונה הבאה. במקביל, התחלנו בפגישות מו"מ מול סנפרוסט להגעה להסכם חדש לשנים 2020-2022 לאחר שנפגשנו עם מגדלים, רומ"אים ומדריכים מהאזורים הרלוונטיים. שימו לב- לא התקבלה אף הזמנה מהמפעלים עבור הזן קרינה. כל שימוש בזן זה- יהיה באחריות המגדל בלבד.

תירס לתעשייה:

גם הסכם התירס שנחתם ב 2017 מסתיים השנה. אנו לקראת פגישות מו"מ לעריכת הסכם תלת-שנתי חדש. קיימת מחלוקת בינינו לבין מפעל זנלכל בקשר לתשלום תוספת מחיר של 70 ₪ לזן הסנטינל כפי שהיה מוסכם. אנו עומדים על כך שהמפעל יעמוד בסעיפי ההסכם כפי שנקבעו ולא יעשה פעולות חד צדדיות הנוגדות את ההסכם הקודם שנחתם. הנושא על שולחננו ובטיפולינו.

עגבניות לתעשייה:

נערכו מספר פגישות עדכון במספר אזורים לגבי ההתקדמות במו"מ שהתקיים מול מפעל זנלכל. התקיימו ישיבות עדכון עם המגדלים. טרם הגענו לתוצאות המצביעות על חתימת הסכם חדש. טרם נסתם הגולל בעניין זה ובכוונתנו בקרוב לנסות להגיע להסכמות לגבי ההסכם התלת-שנתי החדש.

חימצה:

מבחני הזנים נקצרו וניתוח הנתונים מתחיל החודש. התוצאות יובאו לידיעתכם לאחר קבלתם.

מזונות גסים:

בחודש הבא נתחיל את הדיונים עם מרכזי המזון במטרה להגיע להסכם חדש. כולי תקווה שהמו"מ יהיה יעיל ונוכל להגיע להסכם חדש לפני עונת הזריעות.

קנט:

החודש ערכנו מספר מפגשים עם רומ"אים, מדריכים ויועץ הביטוח שלנו במטרה לבצע שיפורים ושינויים בפוליסות הפלחה וירקות לתעשייה. טרם סיימנו את כל המפגשים אך נקבעה כבר פגישה עם קנט לדיון על הכנסת השינויים הנדרשים בפוליסה הקרובה.

שונות:

  • ממ"ר קיץ:

יגאל פלש – ממ"ר תבואות קיץ שעובד דרכינו הודיע על רצונו לסיים את התפקיד. תפקיד זה אמור להיות מנוהל ע"י שה"מ ואנו עושים מאמצים שיחזור לאחריותם. ככל שיהיה מחליף אנו נעדכן. אני מבקש להודות ליגאל על תרומתו הרבה ועל ניהול מבחני הזנים ובכלל ונאחל לו הצלחה רבה בהמשך הדרך.

  • קורס ניהול סיכונים

בכוונתנו לפתוח סמינר ניהול סיכונים שיתקיים בסוף ספטמבר במשקי הדרום. הסמינר יהיה חד-יומי ובו ירוכזו נושאי הליבה של ניהול סיכונים בגד"ש. בכוונתנו לקיים סמינר נוסף למגדלי הצפון בינואר. הודעה על פתיחת הסמינר נשלחה לכל הגד"שים ונמצאת גם באתר של הארגון.

זהו לעת עתה. אני מאחל לכל היוצאים לחופשה (אפילו אם קצרה..) שתהינו, תבלו ותחזרו עם אנרגיות חיוביות להמשך עשייה חקלאית מבורכת ופורייה.

שלכם,

דורון אליהו – מדור גד"ש 050-7779897 , doron@cotton.co.il