מהנעשה בארגון – ינואר 2021

    מחבר:
  • דורון אליהו

הגשמים שהחלו לרדת מאמצע ינואר, הפיחו בנו תקוות לאחר כחודש ימים של עצירת גשמים וטמפרטורות שהיו דומות יותר לאביב מאשר לחורף

מהנעשה בארגון ינואר 2021