פברואר 2019

גם בחודש פברואר זכינו לגשמי ברכה ברוב אזורי הארץ. ציפינו וחיכינו לבשורות גם בדרום הארץ השחון ולצערנו – מה שהגיע – הגיע מעט מדי ומאוחר מדי. הנגב יבש וכנראה שלא יהיה מנוס מהכרזה על בצורת (שנה שישית רצופה!)

חיטה:

 1. פגישת ספקים-זכיינים ראשונה לעונה התקיימה לצורך חתימת ההסכמים הנדרשים לקבלת חיטה ואחסונה בשנת 2019.
 2. במכרז זכו אותם הזכיינים שהיו במכרז הקודם (ברכת הארץ, זן בר ומובילי העמקים), אם כי בחלוקת אחוזים קצת שונה.
 3. ברוב אזורי הארץ נראה כי יבול החיטה יהיה גבוה מן הממוצע.
 4. באזור הבצורת כ-300 אלף דונם, כ-150 אלף דונם חיטה במצב קשה.
 5. מתחת לאזור הבצורת קיימים עוד כ-100 אלף דונם חיטה, שייתכן שחלק לא מבוטל מהשטח ייהפך או שיהיה יבול נמוך מאוד.
 6. באזור עוטף עזה למעלה מ-100 אלף דונם נמצאים כרגע בסוג של הידברות עם משרד החקלאות לגבי הורדתם לתחמיץ ושחת (קציר ירוק למניעת שריפות ע"י הבלונים).
 7. מחיר החיטה (מסך יולי 2019) נמוך משמעותית ממה שהיה בשנה שעברה (כ-910 ₪, נכון להיום). כמובן שהכול עוד יכול להשתנות.

בצורת:
כאמור, כנראה שתוכרז בצורת בנגב, בגבולות המוגדרים בחוק הבצורת. נערכו החודש שני סיורי בצורת עם נציגי מס רכוש. הוצאנו הנחיות לגבי מילוי טפסים מקדימים ובחודש מרץ מתוכנן סיור נוסף. אנא התעדכנו מול ההנחיות ומלאו את הטפסים כדי שנוכל להעביר באופן מסודר את הנתונים למס רכוש.
התקיים סיור עם נציגי קנט באזור שמתחת לקו הבצורת על מנת לקבל אישור להפיכת שטחים במצב "טוטאל לוס". קנט שלח הנחיות למגדלים.

פוליסות קנט:
אנו מתכננים הקמת צוותי חשיבה שיכללו מגדלים, רומ"אים, מדריכים ויועץ ביטוח לגבי שינויים נדרשים בפוליסות ביטוח פלחה וירקות לתעשייה. מקווים ששינויים נדרשים ייכנסו לפוליסה הבאה.

מזונות גסים:
התקיימו החודש מספר מפגשים עם מרכזי המזון ועם כלכלנית ההתאחדות (אילנה דרור) ביחס להסכם עם מרכזי המזון. טרם הגענו לעמק השווה ולכן ההמלצות שלנו שרירות וקיימות. מקווים שבחודש הקרוב נוכל להגיע לסיכומים.

שעורה:
אנו לקראת סגירת הסכם לשיווק משותף. לאחר שנסכם את כל הנקודות שעדיין על הפרק, נבקש התחייבות לאספקה מכל המגדלים שיהיו מעוניינים להשתתף. חשוב לציין שהשנה אנו מגדירים את עניין השיווק כפיילוט כדי לבחון את ההיתכנות לשני הצדדים (מגדל ומשווק). אם זה יצליח כפי שאנו מצפים, נוכל לטפל בנושא הזה באופן שוטף מהשנה הבאה.

אפונה:
החודש הסתיימו הזריעות וכבר במהלך חודש מרץ נתחיל לספק אפונה למפעלים, ממגדלים שזרעו בתחילת דצמבר. השנה ההסכם התופס הוא אותו הסכם של השנתיים האחרונות, ולכן, במהלך השנה נתחיל במו"מ להסכם תלת-שנתי חדש.
מחיר הזרעים למגדלים עמד השנה על 5.2 ₪ לק"ג לזן קרינה ו-9.7 ₪ לק"ג לשאר הזנים.

שעועית:
הסתיים המו"מ מול מפעל סנפרוסט לגבי שעועית אביבית. בימים הקרובים נפרסם את ההסכם למגדלים. חלק מהפרמטרים שהשתנו ביחס להסכם הקודם:

 1. פחת קבוע עבור שעועית באשכולות ירד מ- 2% ל-1.5%.
 2. פחת עבור עקומים ייחשב רק מ-7%. בהסכם הקודם עמד על 5%.
 3. שפשופי רוח ייחשבו רק בתרמיל בו שליש ממנו פגוע ולא כל שפשוף.
 4. טבלת הפרס/קנס שונתה, כך שמתחת ל-7% גרעינים – נתחיל לקבל פרס (1.25%).
 5. מחיר השעועית יעלה בשנה הבאה ב-2.5%, שנה לאחר מכן ב-1.25% נוספים ובשנה השלישית ב-1.25% נוספים.
 6. הזן סטנלי – לא יקבל פרס.

שינוי תקנון הארגון:
אנו נמצאים בישורת האחרונה בנושא השינוי האסטרטגי. בין היתר, נדרש שינוי תקנון הארגון. נקבעה אסיפה כללית כדי לאשר את הנ"ל ונשלחו לכל החברים הודעות בדואר.

היום – ראש חודש אדר – ולכן מצווה עלינו להרבות בשמחה! אנא ראו בזה איחול שלנו אליכם (לא מצווה עליכם).

שיהיה לכולנו חודש טוב.