מהנעשה בארגון – דצמבר 2020

    מחבר:
  • דורון אליהו

הנה מסתיימת לה שנה אזרחית, מהרעות שידעה האנושות ואני חושב שהתמונה ממחישה את ההרגשה של כולנו…מאחל שנצא במהרה מהחושך לאור. ולפני שזורקים את השנה לפח, יש מספר נושאים שעסקנו בהם בחודש האחרון

מהנעשה בארגון - דצמבר 2020