מהנעשה בארגון – דצמבר 2021

    מחבר:
  • דורון אליהו

שנת 2021 שהסתיימה לא משאירה אצלנו זיכרונות טובים במיוחד ולכן אנו חייבים להיות אופטימיים לשנה הבאה עלינו לטובה

גשמי דצמבר היו בכמויות נאות מקו קריית-גת וצפונה ובכמויות דלות עד אפסיות דרומה לקו זה. כל הסימנים עד עתה מראים כי לא נוכל להתחמק מעוד שנת בצורת בדרום.

חיטה:

מחירי החיטה נותרו גבוהים ולא יורדים מתחת ל- 400 $ לטון (במחירי לינקג'). כידוע, בשנת השמיטה, אנו אחראים למכירת החיטה ולכן בוחנים מכירה מוקדמת של כמות מסוימת מול הצעה שקיבלנו. החודש יתכנס צוות מכירת חיטת שמיטה – שנבחר לבחינת ההצעה. במקביל, אנו בוחנים את סכום ההשתתפות של המדינה בעסקאות שנבצע. כל עסקה שתתבצע, תידרש אישור משרד החקלאות.

מזונות גסים:

השבוע מתקיימת ישיבת המשך עם התאחדות מגדלי בקר במטרה להוביל תהליך משותף וארוך טווח לענף הגד"ש ולענף הרפת ולאחד כוחות מסביב נושאים משותפים רבים כמו: היצע וביקוש, מחקר, איכות המזון, זנים חדשים, ניהול שרשרת הערך ועוד.

נכון לעכשיו, סוגיית מחירי המזונות הגסים לעונה הקרובה לא נדונה.. אנו נמשיך להביא לידיעתכם עדכונים לגבי מחירי החיטה לגרעינים והמחירים המחושבים של התחמיץ והשחת (הנגזרים ממחיר הגרעינים) כפי עשינו במכתבנו אליכם לפני כשבועיים, במטרה לתת לכם את הכלים לקבל החלטות מושכלות.

סורגום:

לצערי, אין החלטה חד משמעית בעניין גידול הסורגום באופן מסחרי בשנה הבאה. מקווה מאוד שהחלטה תתקבל בימים הקרובים ובוודאי שנשלח אליכם הודעה בעניין ברגע שנדע. ישנה מחלוקת בין השירותים הווטרינריים לבין הגנת הצומח בעניין. העברנו מכתב למנכ"לית משרד החקלאות במטרה לפתור את הסוגיה ואנו ממתינים לתשובה.

סיכום מחקרי פלחה קיץ:

השבוע יתקיים בבית דגן כנס סיכום מחקרי פלחה קיץ ויעל בודניק ממחלקת סחר חוץ במשרד החקלאות תיתן סקירה ומגמות בנושא ייבוא חימצה, גרעיני אבטיח וחמניות. נראה לי חשוב שנשמע לאן פנינו מועדות.

חימצה:

אני שב ומזכיר כי פנינו לגורם המעוניין לרכוש 2,000 טון חימצה במחירים שינועו בין 4 ל- 4.5 ₪ לק"ג. המחיר טרם נסגר ולכן אין בקשה להתחייבות כלשהי בשלב זה. תידרש התחייבות מצדכם רק לאחר שייקבע המחיר במו"מ שיתקיים. מי שמעוניין להצטרף לשיווק המשותף, עדיין יכול להודיע לי.

סיום כהונת איציק אמיתי:

לאחר 25 שנים בתפקיד כרומ"אי הנגב, מסיים איציק את תפקידו. מחליף אותו ירון גרימברג מנירים ואנו מאחלים לו הצלחה רבה בתפקיד. החודש, נקיים (בכפוף למגבלות קורונה), צוות הארגון והרומ"אים, טיול פרידה מאיציק. אנו מודים לאיציק על כל שנות פעילותו למען החקלאות בנגב ומאחלים לו הנאה רבה בבריאות טובה.

 

מאחל לכולכם המשך חורף משמעותי ומבורך.

שלכם,

דורון אליהו doron@falcha.co.il  050-7779897