מהנעשה בארגון אוגוסט 2021

    מחבר:
  • דורון אליהו

גם חודש אוגוסט החם ממילא, הוכיח לנו שאפשר להגיע לטמפרטורות גבוהות יותר

החום הזה ששרר במהלך יולי ואוגוסט גרם לנזקים ביבולי התירס כמעט בכל אזורי הגידול. אנו לקראת ראש השנה ובפתחה של שנת שמיטה. אי לכך, כל המשקים שמתכוונים לשמר את שנת השמיטה כהלכתה, נדרשים לזרוע את שדות החיטה בימים הקרובים ממש…

גמר חשבון חיטה:

אנו סיימנו את ההתחשבנות בנוגע לגמר חשבון חיטה ובימים אלו, אנו מעבירים לספקים (ארגוני הקניות) את הסיכומים  ובאם לא תהיינה תקלות של הרגע האחרון, גם את יתרת הכספים והשלמת המחירים והפרסים. מחיר החיטה נסגר על 338.58 $ לטון שהם 1,103 ₪ לטון לפני פרסים.

מחיר ממוצע ארצי של הפרסים עומד על 5.76 $ לטון, שהם 18.5 ₪ נוספים.

במהלך החודש הקרוב יישלח אליכם פירוט ההוצאות של הקציר /עמלות וכיוצב'…

שנזכה לעוד שנים רבות של מחירים ואיכויות כאלה…

הגנות חיטה:

הסתיימה ההתחשבנות של הגנות חיטה 2021 . היות והמחירים היו גבוהים, פולים A ו- B לא זכו להחזר כלשהו אך במקביל, זכו למחירים הגבוהים של שוק החיטה. במקביל, ושוב, בגלל שמחירי החיטה עדיין גבוהים בבורסה, פתחנו את האפשרות לרכוש הגנות לשנת 2022. נכון להיום ניתן לרכוש הגנות על פול D (620-650 סנט לבושל) שמוערכים (כולל פרמיה והובלה) בין 313 ל 324 $ לטון.

מי שמעוניין שתירכש עבורו הגנה, יכול לשלוח לנו את הטפסים המתאימים.

תירס לתעשייה:

בעקבות החום הכבד ששרר במהלך חודשים יולי ואוגוסט, נצפו נזקים כבדים ברמת היבול והפחתים בתירס לתעשייה. נפגעו חלקות בכל הארץ . אני אוסף את המידע לגבי החלקות שנפגעו ויצא אליכם מכתב בנושא. ככל שיהיו לי יותר נתונים, אוכל לעבוד מול קנט לגבי הפיצוי. העברת הנתונים אלי אינם תחליף להגשת תביעה לקנט ולכן יש לעשות את הפעולה הזו במקביל. אבקש מכל מי שנפגע וטרם שלח לי את הנתונים, שיעשה זאת בהקדם.

קנט :

  • ביטוח הכנסה – הסתיימו הבדיקות והחישובים של קנט בנושא פיצוי מביטוח הכנסה בחיטה. אזורי ד' ו- ה' הינם האזורים שנפגעו והפיצוי בגינם עומד על כ- 27.5 מיליון ₪ (מתוכם כ 20 מיליון ₪ למגדלים שמתחת לקו הבצורת). בימים הקרובים יפורסם ע"י הקנט טבלת הפיצוי לפי אזורים.
  • פוליסת פלחה ל 2021/2022 – הגיעה אלינו טיוטה של הפוליסה. בימים אלו אנו עוברים על השינויים שהוכנסו במטרה להעיר הערות ולשנות את הדרוש שינוי.

הכנות לשנת שמיטה:

  • כל המגדלים המעוניינים לא לגדל על האדמות בשנת השמיטה, נדרשים לזרוע את שדותיהם בימים הקרובים ועד ערב ראש השנה. ניתן לבטח בביטוח פלחה את הגידולים: חיטה, שעורה ושיבול שועל ולהוסיף ביטוח לזריעה מוקדמת בעלות נוספת של 3 ₪ לדונם. פרטים בנושא זה ניתן לקבל במשרדי הקנט.
  • אנו נמצאים בהידברות עם משרד החקלאות בעניין הפצת מכרז קליטת חיטה לשנת השמיטה. בשנת שמיטה, טחנות הקמח הגדולות אינן רוכשות את החיטה ועל כן, יש לבצע מכירות מוקדמות של החיטה לגורמים אחרים. במקביל, אמורה המדינה לתקצב פערים במחירים (עד לתקרה מסוימת), בין המכירה בפועל לבין התקרה שתיקבע.

פיצויי בצורת:

לאחר מספר ישיבות שנערכו בינינו לבין מס רכוש, נקבע מחירי התוצרת שיהוו הבסיס לתשלום הפיצוי. אנשי מס רכוש אמורים להגיע למגדלים באזור הבצורת בכדי לסכם עם כל מגדל את הפיצוי המגיע.

הרפורמה בחקלאות:

נעשית הרבה עבודה פוליטית מאחורי הקלעים במטרה לסכל את נסיונות משרד האוצר להכניס לתקציב המדינה את הרפורמה כפי שהיא. ממידע המגיע אלינו, נראה כי מצליחים להשפיע ולנטרל מספר גזירות, אך אין וודאות בנושא ולא נותר לנו אלא להמתין ולראות לאן הדברים יתפתחו.

כנס ארגון עובדי הפלחה:

בשבוע שעבר התקיים הכנס החצי שנתי של הארגון בהשתתפות "זומית" של 48 מגדלים. בכנס הוצגו הנושאים העיקריים שבהם אנו עוסקים וכן ניתנה הרצאה מעניינת של אלי ברק בנושא מיזמי חקלאות משותפים עם איחוד האמירויות.

אסיפת חברים של ארגון עובדי הפלחה:

השבוע התקיימה אסיפת הארגון בהשתתפות 31 משקים חברים. באסיפה אושרו הדו"חות הכספיים לשנת 2020 וכן הוצגו בפני החברים הנושאים החשובים שבהם אנו פועלים.

רוצה לאחל לכולכם שנה ברוכה וטובה, שנת תשפ"ב (תהא שנת פעילות ברוכה) הבאה עלינו לטובה הינה גם שנת שמיטה וגם שנה מעוברת ואולי גם שנה משחררת ומשוחררת (לפחות מהקורונה…)

שנה טובה!!!

שלכם,

דורון אליהו – 050-7779897, doron@falcha.co.il