סדנה בכלכלה – מחוז מרכז

מצ"ב הזמנה להשתתפות בסדנה בת 3 מפגשים בנושא כלכלה שתתקיים במחוז מרכז בחדרה החל מתאריך 29.6.2020.

פירוט הנושאים, עלות הסדנה ואופן ההרשמה בגוף ההודעה

הזמנה לסדנה בכלכלה מחוז המרכז 2020