הזמנה לקורס מומחה עצים- יערן עירוני 2021

מצ"ב הזמנה כללית לקורס "מומחה עצים- יערן עירוני" שייחל במאי ועד נובמבר 2021. הזמנה מפורטת תישלח לכל המעוניינים שיירשמו בלינק שבהזמנה או שיירשמו כאן הקורס מיועד להנדסאים, לאגרונומים, לאדריכלי נוף, למומחים וליועצים העוסקים בתחום העצים

הזמנה לקורס מומחה עצים יערן עירוני 2021 (1)