קורס הגנת הצומח בבתי צמיחה- שה"מ

מצ"ב הזמנה לקורס הגנת הצומח בבתי צמיחה שייחל ב 20.10.21 במשך שמונה מפגשים בקריה החקלאית בבית דגן

לאחר קריאת ההזמנה יש להירשם בלינק שבתוכה ולהתקשר לאסתי אדוניה לתשלום ב 03-9485342

הקורס מוגבל ל 25 משתתפים.

הזמנה לקורס הגנת הצומח בבתי צמיחה (1)