הזמנה לקורס "עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות"

מצ"ב הזמנה לקורס " עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות" (רססים) שיתקיים בזום במועדים-  17.3, 18.3 ו 21.3- הקורס הנו כללי ואינו מתמקד בגידול מסוים.    נוכחות חובה בשלושת המפגשים, מול מחשב בלבד עם מצלמה (לא טלפון סלולרי).בתם המפגש השלישי יתקיים מבחן דרך הזום- נוכחות רציפה ומבחן הנם תנאים הכרחיים לקבלת התעודה

הזמנה לקורס עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות 03.21 ZOOM