קורס מקוון שתלנות נוי

מצורפת הזמנה לקורס מקוון "שתלנות נוי" בחודשים נובמבר-דצמבר 2021

הקורס כולל חמישה מפגשים בזום בימי חמישי, מ- 4/11/2021, החל מהשעה 08:50 ועד 13:30 בערך.
לאחר קריאת ההזמנה המצורפת ניתן להירשם בלינק שבהזמנה ולאחר מכן להתקשר לאסתי אדוניה לתשלום טל': 9485342- 03; estiad@moag.gov.il.

הזמנה לקורס שתלנות נוי 2021