קורס יסודות החקלאות האורגנית הלכה למעשה – ב ZOOM

להלן הזמנה לקורס יסודות החקלאות האורגנית – הלכה למעשה שיתקיים בZOOM.
22 מפגשים בימי רביעי 14/10 – 10.03.2021