הסברים להקצאות ובקשות מים לשנת 2020 – חתומות להפצה

בהמשך להוראת השעה שנחתמה על ידי השר (מצורף), מצורפים הסברים להקצאות ובקשות לשנת 2020.

רישיונות תחילת שנת 2020

  1. הקצאת תחילת השנה שווה להקצאת תחילת שנת 2019, מצורף קובץ המפרט את ההקצאות. (252 מלמ"ק)
  2. בע"ח ומיזמים שקיבלו הקצאה במהלך השנה, ההקצאה תעודכן גם ברישיון תחילת השנה. (5 מלמ"ק)
  3. צרכנים שקיבלו תוספת בשנת 2019 בשל מטעים צעירים או תוספת פיתוח – התוספת תעודכן גם ברישיון 2020  (8.6 מלמ"ק)
  4. תגבור שפירים במפעלי קולחים (6 מלמ"ק)

סה"כ תחילת שנה – 272 מלמ"ק

תוספות מים במערכת הארצית : סה"כ התוספת תקבע בהתאם לכמות המשקעים בסוף חודש מרץ, מקסימום 325 מלמ"ק. (נכון ל9.2.20 התוספת עומדת על 20 מלמ"ק) 

מקרים שיקבלו תוספת אוטומטית ללא צורך בהגשת בקשה:

  1. צרכנים שקיבלו תוספת אוטומטית בשנת 2019 – בשיעור יחס התוספות כפול היקף התוספת שקיבל. (מקסימום 27 מלמ"ק)

מקרים נוספים בהם יש צורך להגיש בקשה והבקשה תיבחן (מצ"ב טופס בקשה לתוספת, תאריך הגשה עד 30.4.20):

  1. צרכנים שנטעו מטעים אחרי 1.1.2016. יקבלו עד נורמת הצריכה או הכמות המבוקשת הקטן מבין השניים.

במקרה זה יש להציג בנוסף לטופס בקשה, אחד מהמסמכים הבאים:

  • חשבוניות על שתילים
  • תצלום אוויר של השטח המדובר לפני ואחרי הנטיעה
  • אישור חתום ע"י המתכנן לאחר בדיקתו.
  1. צרכנים המעוניינים להגדיל פעילות יבחנו אם תישאר יתרת מים לחלוקה.

מיזמים חדשים ובעלי חיים:

הגשת בקשות למיזמים חדשים עד 31.5.2020. ובקשות לבעלי חיים עד 31.10.2020.

מפעל השפד"ן :

ניתן להגיש בקשות לתוספת בשפד"ן עד 4 שבועות מפרסום הוראת השעה.

עדיפות תינתן לצרכנים שהקצאת השפד"ן שלהם נמוכה מ25% מתקרת ההקצאה שלהם.

סובב כנרת ומעלה כנרת : תוספת בהתאם למשקעים – מקסימום 8 בסובב כנרת, 6 במעלה כנרת

הותרנו 1 מלמ"ק לכל אזור לבע"ח, מיזמים, בתי אריזה – הגשת בקשות למיזמים חדשים עד 31.5.2020. ובקשות לבעלי חיים עד 31.10.2020. במידה ותהיה יתרה תחולק באופן שווה

להמשיך לקרוא הסברים להקצאות ובקשות מים לשנת 2020 – חתומות להפצה

אתר מד גשם והגדלת מכסות

בימים עברו בכל לוח מודעות בכל חדר אוכל קיבוצי שכיבד עצמו הייתה תלויה רשימה מצהיבה בכתב יד בלתי קריא ובה נתוני מדידת הגשם החודשי / שנתי / רב-שנתי.
עם השנים ירד מוסד חדר האוכל מגדולתו וכך גם הנייר. כתוצאה מכך נתוני המשקעים הפכו בלתי נגישים לחלקים ניכרים מאוכלוסיית המקום. במקביל התפתחה תופעה של עזיבת הבית החם בקיבוץ לטובת מנעמי העיר הגדולה ולעיתים אפילו לארצות הניכר (תופעה זו מתוארת היטב בשיר בלדה לעוזב קיבוץ), אך הכמיהה לנתוני המשקעים בחור בו נולדת לא שככה. הבעיה נותרה ללא פתרון מספר שנים עד למפגש מקרי תחת ברז הבירה בפאב המקומי בקיבוץ כברי (עוד תופעה קיבוצית מעניינת).

להמשיך לקרוא אתר מד גשם והגדלת מכסות

טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף – 2020

להלן טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף -2020, שהוכן במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. באמצעות אתר קשרי ממשל ניתן לשלוח הערות עד ליום ב' בשבט התש"פ (28/01/2020)  http://www.tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx להמשיך לקרוא טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף – 2020