שינוי ייעוד שטחי חיטה לגרעינים

27/03/2018
להזכירכם, עפ"י הודעת הקנ"ט, בשטח חיטה שנעשה עליו ביטוח לגרעינים, ניתן לבצע שינוי ייעוד לתחמיץ או שחת, בתנאי שהמגדל ידווח על כך לקנ"ט ביום הקציר ובכל מקרה, מיום ההודעה ייספרו שבעה ימי אכשרה.

להמשיך לקרוא שינוי ייעוד שטחי חיטה לגרעינים

הוראת נוהל 155 – רישוי תקופתי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר

29/10/2018
מצורפת הוראת נוהל 155, רישוי תקופתי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר.

לצערנו, ולמרות שביקשנו לא להתנות את המבחן במוסך מורשה ביישובים, בשלב זה המבחן יכול להתבצע רק על ידי מוסך מורשה.

אנחנו נמשיך ונבקש להסיר את התנאי למוסך מורשה.
נוהל 155 – רישוי תקופתי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר