הוראת נוהל 155 – רישוי תקופתי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר

29/10/2018
מצורפת הוראת נוהל 155, רישוי תקופתי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר.

לצערנו, ולמרות שביקשנו לא להתנות את המבחן במוסך מורשה ביישובים, בשלב זה המבחן יכול להתבצע רק על ידי מוסך מורשה.

אנחנו נמשיך ונבקש להסיר את התנאי למוסך מורשה.
נוהל 155 – רישוי תקופתי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר

רשימת צרכני מים הזכאים לתמיכה

16/10/2018
מצורפת רשימת צרכני מים הזכאים לתמיכה וסכומי התמיכה בגין ייקור המים מההפקה הפרטית בהתאם לתיקון 27 לחוק המים, שהתקבל בכנסת בפברואר 2017.

סכומי התמיכה מחושבים על פי הסכם המשך להסכם המים הקודם משנת 2006, שנחתם בין משרדי האוצר, החקלאות, רשות המים והתאחדות חקלאי ישראל ביולי 2018.
להמשיך לקרוא רשימת צרכני מים הזכאים לתמיכה