כיצד למנוע הידוק

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

בעשרים השנים האחרונות חל גידול משמעותי בגודל הטרקטורים והכלים החקלאיים. הסיבות לכך מוצדקות, חיסכון בכוח אדם, מהירות הביצוע ועוד. מבחינת הביצועים צעדנו צעד גדול קדימה אך עלינו מאוד גם בעוצמת ההידוק, שמשמעותה פחיתה ביבול לאורך שנים להמשיך לקרוא כיצד למנוע הידוק