מערכת תומכת החלטה בזמן אמת לקביעת מינון השקיה והזנת חנקן בגידולים חקלאיים מבוססת מידע ממקורות שונים

    מחבר:
  • אנה ברוק
  • קרן סלינס
  • רון סגל
  • אודי ברנהולץ
  • עמנואל לויטין

מיזם שפותח על ידי המעבדה לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק באוניברסיטת חיפה וחברת אגרידע משלב מידע מהשדה בזמן אמת עם מדדי אקלים ומידע מהמגדל, למערכת קבלת החלטות ומתן המלצה למגדל על מינון השקיה והזנת חנקן
להמשיך לקרוא מערכת תומכת החלטה בזמן אמת לקביעת מינון השקיה והזנת חנקן בגידולים חקלאיים מבוססת מידע ממקורות שונים

בקשה לרישוי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר

בהמשך לבקשתנו לביצוע מבחן לטרקטורים חקלאיים, הושגה התקדמות וכעת נבחנת אפשרות לאשר ביצוע טסטים לטרקטורים מעל רוחב של 2.55 מטר אצל החקלאים. לשם כך התבקשנו להכין את רשימת הטרקטורים החקלאיים הנ"ל. הנכם מתבקשים למלא את השאלון המצורף ולשלוח אלינו בהקדם.
להמשיך לקרוא בקשה לרישוי לטרקטורים מעל רוחב 2.55 מטר