הדברת עשבים באספסת עונה ראשונה לאחר התבססות ניסוי

    מחבר:
  • גיא אכדרי
  • חנן אייזנברג
  • און רבינוביץ

להלן מצגת אודות הדברת עשבים באספסת עונה ראשונה לאחר התבססות ניסוי עמיעד 2019, מתוך הכנס הארצי בדיווח מחקרים בפלחה קיץ 2019

להמשיך לקרוא הדברת עשבים באספסת עונה ראשונה לאחר התבססות ניסוי

קול קורא למחקרים במו"פ ענף הכותנה לשנת 2020

    מחבר:
  • עופר גורן

לחקלאים, חוקרים ומדריכים.
הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי כותנה לשנת 2020, עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה ליעדי המו"פ של הענף. את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת כולל דפי שער ודפי הסבר כמפורט בנספחים הנלווים לקול הקורא, ועל פי הנוהל להגשת הצעות המחקר לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף, בנוסף לדפי שער מעודכנים, סיכום עדכני של עיקרי התוצאות והממצאים עד עתה.

את הצעות המחקר הכוללות את דפי השער והדפים הנלווים יש לשלוח בדוא"ל !!! להילה מלכה Hilam@moag.gov.il והעתק לח"מ ofergor@shaham.moag.gov.il עד יום ראשון 9.2.2020 בשעה 12:00 בצהרים

להמשיך לקרוא קול קורא למחקרים במו"פ ענף הכותנה לשנת 2020