מערכת ראייה מלאכותית לניטור מוקדי נגיעות בשדות כותנה 2017

  מחבר:
 • יפתח קלפ

בהתאם לתכנון, בתחילת העונה נעשה מאמץ לאתר שדות הנגועים בכנימה קמחית מנוקדת ובמקרופומינה, הקמחית המנוקדת כמעט ולא נצפתה, ובמקומות בהם נצפתה, הנגיעות נעלמה מעצמה. תכנון הפעילות במקרופומינה כלל מעקב אחר שדות נגועים באופן טבעי, ושדות שהייתה כוונה להדביק באופן מלאכותי על ידי ד"ר רוני כהן. להמשך קריאה מערכת ראייה מלאכותית לניטור מוקדי נגיעות בשדות כותנה 2017

הדברת עשבים בכותנה 2016

  מחבר:
 • חנן איזנברג

במהלך עשר השנים האחרונות נכנסו לשימוש נרחב קוטלי העשבים אנווק וסטייפל. תכשירים אלו קוטלים מגוון רחב של עשבים, לבד או בשילוב, כאשר הם מרוססים בשלבי גידול שונים של הכותנה, החל בפסיגים ועד ארבעה עלים אמיתיים. כיום התווית מרשה ריסוס עד 4-6 עלים, אך לעיתים קיים צורך בריסוסים מאוחרים יותר, מעבר לשלב גידולי זה. סגירת הנוף מתרחשת לאחר תחילת ההשקיה בחודש יוני. להמשך קריאה הדברת עשבים בכותנה 2016

גידולי כיסוי כותנה דו"ח שנה 3 מ-3, שנת 2017

  מחבר:
 • ברוך רובין

ממשק הדברת העשבים בכותנה שמרני למדי ומבוסס על טיפולי קדם זריעה וטיפולי אחר זריעה. מרבית החלקות הנזרעות בכותנה נשארות חשופות במהלך החורף ונשמרות נקיות מעשבים באמצעות קלטורים ו/או קוטלי עשבים. מצב זה מביא בעקבותיו נזקי סחף קרקע, בעיקר בשטחים משופעים, ומחייב התמודדות עם עשבי החורף.
להמשך קריאה גידולי כיסוי כותנה דו"ח שנה 3 מ-3, שנת 2017

השפעת משטר ההשקיה על חוזק הסיבים בכותנה אקלפי 2017

  מחבר:
 • בועז נוי

טיפולי השקיה שונים בכותנה בן מינית אקלפי 1432 שנבדלו ביניהם במועד תחילת ההשקיה, מרווחים בין ההשקיות ומנת המים הכוללת לא הניבו הבדלים בחוזק הסיבים ובשאר המדדים האחרים שנבדקו.
להמשך קריאה השפעת משטר ההשקיה על חוזק הסיבים בכותנה אקלפי 2017

השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן 2017

  מחבר:
 • בועז נוי

האם יש יתרון ביבול בזריעת כותנה במרווח שורות צפוף מהמקובל? ארבעה זני כותנה, שלושה זני פימה וזן אקלפי נזרעו בשני מרווחי שורות: מקובל וצפוף, וניתנה השקיה כמקובל באזור לכל זן.
להמשך קריאה השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן 2017