בחינת משך הזמן ליעילות של דשן נוזלי על נוף החיטה ללא גשם

    מחבר:
  • עוזי נפתליהו
  • עידן ריצ'קר
  • ינון שחם
  • ליאור פלד

להלן מצגת מתוך הכנס לסיכום גידולי חורף בפלחה – זמן היעילות של תמיסת אוראה ואוראן על נוף החיטה ללא גשם.

להמשך קריאה בחינת משך הזמן ליעילות של דשן נוזלי על נוף החיטה ללא גשם