Home

לוח מודעות

לוח אירועים

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
28
29
30
1
1
 • 08:30סיור בפארק אריאל שרון לאנשי מקצוע בתחום הגינון
  מאורגן על ידי תחום הנדסת הצומח, שה"מ
  חוות שלם, פארק אריאל שרון
2
3
4
5
6
7
1
 • 08:30סיור מגדלים
  מאורגן על ידי מגדלי הדרום
8
9
10
11
12
13
14
2
 • 07:45כנס גת: לקראת השקיית כותנה
  מאורגן על ידי מגדלי הדרום
 • 08:30העולם מחר: אתגרי החקלאות, המזון והסביבה -כנס חדשנות מחקר ויזמות
  אולם אריוביץ, הקריה החקלאית
15
16
1
 • 09:00כנס המים ה-7 ע"ש איתן גדליזון
  מאורגן על ידי המכללה האקדמית תל חי
  המכללה האקדמית תל חי, אודיטוריום זרנגין, קמפוס לוואן (מזרח)
17
18
19
20
1
 • 08:30כנס היער העירוני
  מאורגן על ידי שה"מ
  אולם כהן, הקריה החקלאית, בית דגן
21
1
 • 11:00סמינר מיוחד של האגודה הישראלית למדע העשבים הרעים
  מאורגן על ידי האגודה הישראלית למדעי העשבים הרעים
  נווה יער, אולם ההרצאות
22
1
 • 08:00כנס האיגוד הישראלי למים
23
24
1
 • 09:00כנס לזכרו של מריו לוי ז"ל – קיימות כדרך חיים – מחזון למציאות
  בוסתן תם, חוות מקורה
25
Current Date
26
27
1
 • 13:00מפגש מגדלים – גליל מערבי
  מאורגן על ידי התארגנות גד"ש גליל מערבי
  מילואות, מועדון בקומה ג'
28
29
2
 • 08:00סיור מגדלים באזור גרנות
 • 13:00יום עיון: ביכורי מחקר בגד"ש וירקות
  מאורגן על ידי האגודה הישראלית לגידולי שדה וירקות
  אולם אברהמס, הפקולטה לחקלאות
30
1
 • 08:30כנס הנדסה חקלאית
  מאורגן על ידי שה"מ
  אולם כהן, הקריה החקלאית, בית דגן
31
1