ארגון עובדי הפלחה
ניר ותלם 3
מחירון דיגיטלי
נושא לדיון - יוני 2005

 

הגנות חיטה

זה מספר שנים, שמגדלי החיטה, תחת מטריית ארגון עובדי הפלחה, מתארגנים ביחד להגן, בבורסה בקנזס, על מחיר החיטה. ארגון עובדי הפלחה נעזר בכלי כלכלי זה, תוך התייעצות עם חנוך הולצמן, שהינו מומחה במסחר בבורסות הסחורות בעולם.

מחיר החיטה מורכב מ- 4 רכיבים עיקריים: מחיר הבורסה בקנזס, מחיר ההובלה הימית, מחיר הפרמייה בארה"ב ודמי שחרור בארץ. מבין 4 רכיבים אלה, רק המחיר הבסיסי לחיטה סחיר בבורסה בקנזס, והואיל ויש מסחר עתידי בחיטה לאורך כל השנה, יש טעם והגיון, לתפוס "פיקים" במסחר, שבהם המחיר גבוה, ולרכוש הגנות עתידיות בזול.

אנו עוקבים כל השנה אחר המסחר בבורסה ומאתרים את הפיקים האלה. אך, אליה וקוץ בה. ארגון עובדי הפלחה אינו גוף בעל הון, היכול לממן רכישת הגנות לכל המגדלים, וכל מגדל צריך להחליט ולשים כסף, על מנת לקנות את ההגנות ברגע המתאים, שלפעמים הוא קצר, בן יום או יומיים. תקופה קצרה זו איננה מספיקה לפנות ולקבל תשובות ממגדלים. לכן, רצוי שמי שמעוניין להשתתף בהגנות, שיפקיד כסף מראש בארגון ואנו נדאג להגנות בהזדמנות הראשונה שתיקרה לפנינו.

לצורך המחשת העניין, מצורף כאן גרפים, המתארים את התנהגות מחיר חיטת יולי 2005 (שזה המחיר הקובע לגבינו) במהלך השנה האחרונה.    (מצורף בתחתית הדף).

 

אם נשים לב לגרפים המצורפים, בהם הערכים המצויינים הם בסנט לבושל, אנו רואים פיק גבוה מאד סביב יוני- יולי 2004 (390 סנט לבושל) ופיק קטן יותר במחצית מרץ 2005 (360 סנט לבושל). עקב כך שלא היה  ביכולתנו לתת תשובה מהירה לפיק של יוני-יולי שנה שעברה, פספסנו מחיר טוב מאד לחיטה. אנו תפסנו רק את הפיק הקטן במרץ, ועשינו הגנה פחות טובה, למרות שפיננסית, גם היא היתה השקעה מצויינת.

 

לצורך המחשה מה ההגנות עשו לנו ב- 3 השנים האחרונות, להלן הטבלה הבאה:

שנה

כמות חיטה מוגנת - טון

פרמיית הגנה לטון

מחיר מוגן לטון

מחיר בסיס

לטון

רווח או הפסד פיננסי

מחיר סופי לטון חיטה  מוגן

 $

%

 

2003

110,000

8 $

181 $

173.0 $

   0

    0

   173

2004

90,000

8 $

191 $

204.0 $   

6.5 -

    81 -

197.5

2005 *

60,000

8 $

193 $

183.5 $

   2

 25.0

185.5

 

*  המחיר הבסיסי לשנה זו לא סגור ונתון במחלוקת והוא יהיה בין 183.5 $ ל- 187 $ .

 

 

 אנו כחקלאים הדואגים לזרעים, לדשן , לריסוסים ולכל עבודות השדה, צריכים כמו סוחרים לדאוג לתקבולים , להתייקרויות , לשערי מט"ח. ואפשר למצוא במקורתינו שאף תנאינו נהגו כן ובנוסף אף דאגו למצוקות החברתיות:

      "מלוה אדם את אריסיו חטין בחטין לזרע, אבל לא לאכול. שהיה רבן גמליאל מלוה את

       אריסיו חטין בחטין לזרע ביוקר והוזלו, או בזול והוקרו. נוטל מהן כשער הזול ולא מפני

       שהלכה כן, אלא שרצה להחמיר על עצמו" (מופיע במסכת בבא מציעה דף ע"ד עמוד ב).

 

 

                                                                               גרשון שליסל

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד