ארגון עובדי הפלחה
ניר ותלם 3
מחירון דיגיטלי
גלבוע טייר סנטר

היתר נהיגה למכונה ניידת - הבהרות

3/05/2012

תחילה, תחולה והוראת מעבר ק"ת 6870, התש"ע, עמוד 880.

 

פרסום התקנה

בתאריך 22.02.210 פורסמה התקנה המחייבת היתר נהיגה למכונה ניידת.

 

כניסתה לתוקף

בתאריך 22.06.2010 נכנסה לתוקפה תקנה 39(א)ט המחייבת כל מי שמבקש לנהוג במכונה ניידת אופנית, להיות בעל היתר הרשום ברישיון הנהיגה. בלשוננו אנו, בעל רישיון נהיגה למכונה ניידת.

 

פטור מהיתר

התקנה לא תחול על מי שהיה ברשותו רישיון נהיגה לפי תקנה 182 ערב יום התחולה. כלומר, מי שהיה ברשותו רישיון נהיגה C בתאריך 21.06.2010.

 

תקנת המעבר

מי שערב יום התחולה (21.06.2012) היה ברשותו רישיון נהיגה לפי תקנות 179 עד 181 לתקנות העיקריות, רשאי להמשיך להפעיל מכונה ניידת למשך שנתיים מיום התחילה, אף אם לא קיבל את ההדרכה האמורה בתקנה 39א(ט) לתקנות העיקריות (הסבר בהמשך).

 

התקנה כלשונה 39א(ט)

"לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור".

 

הערה: כל מי שיקבל רישיון (היתר) לנהיגה במכונה ניידת עפ"י התקנה החדשה, תהיה בידו האפשרות לנהוג כל מכונה ניידת, בכל משקל. פרט למלגזה, לשגביה יש לקבל היתר בנפרד.

 

מי שיש ברשותו רישיון נהיגה מדרגה 1 (טרקטור), ו/או B ואו C1, לפני כניסת התקנה, כלומר, הוציא רישיון נהיגה עד ליום 21.06.2010, חלה עליו תקנת המעבר, למשך שנתיים עד לתאריך 21.06.2012.

 

מה אומרת תקנת המעבר?

מי שברשותו רישיון נהיגה לדרגה לדרגה 1 (טרקטור) ו/או רישיון לדרגה B לפני 22.06.2010 יכול להמשיך לנהוג למשך שנתיים בלבד במכונה ניידת, עפ"י דרגת הרישיון שברשותו, ובפרק זמן זה להוציא רישיון למכונה ניידת כפי שיפורט בהמשך.

 

מי שלא הוציא רישיון נהיגה בתקופה זו ועד 21.12.2012 לא יורשה יותר לנהוג במכונה ניידת על פי תקנת המעבר, אלא אם כן למד בבית ספר לנהיגה למכונה ניידת ועמד בבחינה עיונית ומעשית.

 

כיצד משפיעה התקנה עלינו

  1. מי שבידו רישיון נהיגה C, ו/או C+E (רכב כבד) לפני 22.06.2010 יכול להמשיך לנהוג בכל מכונה ניידת, ללא הגבלת משקל וללא צורך בהיתר. כלומר, יש לו היתר (רישיון) מעצם היותו מחזיק ברשיון לרכב כבד. 
  2. מי שבידו היתר לנהיגה במכונה ניידת הרשום ברישיונו בשורה נפרדת (לא בשורה אחת עם ההיתר למלגזה), יישאר בידו ההיתר ויהיה רשאי להמשיך לנהוג במכונה ניידת, ללא הגבלת משקל.  
  3. מי שבידו רישיון נהיגה לדרגה 1 (טרקטור) ו/או רישיון לדרגה B לפני 22.06.2010 יכול להמשיך לנהוג למשך שנתיים בלבד (עד 21.06.2012) במכונה ניידת עד 14,000 ק"ג, ובמשך תקופה זו להוציא רישיון למכונה ניידת באמצעות בית ספר לנהיגה שאושר לכך, שבו ייערכו הלימוד העיוני המעשי והבחינות. 
  4. מי שבידו רישיון נהיגה C1 (משא עד 12,000 ק"ג) לפני 22.06.2010 יכול להמשיך לנהוג למשך שנתיים בלבד (עד 21.06.2012) במכונה ניידת עד 14,999 ק"ג, ובמשך תקופה זו להוציא רשיון למכונה ניידת באמצעות בית ספר לנהיגה שאושר לכך, שבו ייערכו הלימוד העיוני המעשי והבחינות.

 

הערה:

לפני הרישום לבית הספר לנהיגה יש להצטייד בטופס בקשה לרשיון נהיגה ר.ש.ל 18 (הטופס הירוק עם תמונה), לבצע בדיקת עיניים המתאימה לנהיגה ברכב כבד ולבצע בדיקת רופא.

 

הטופס מונפק ללא תשלום בחנויות האופטיקה על פי רשימה המופיעה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

 

    5.  מי שיוציא רישיון נהיגה לאחר כניסת התקנה לתוקפה, דהיינו, מ-22.06.2010 ואילך, יהיה חייב להוציא רישיון (היתר) למכונה ניידת, במידה וירצה לנהוג ברכב מסוג זה.

 

מכונה ניידת זחלית (כלי רכב הנע באמצעות זחל ולא גלגלים)

התקנה החדשה אינה מתיחסת למכונה ניידת זחלית, לגביה לא נשתנו התקנות. כלומר, כל מי שבידו רישיון נהיגה לדרגה 1 (טרקטור) ומעלה יכול לנהוג במכונה ניידת זחלית בכל משקל, בתנאי, שהוא בקי בהפעלתה ובשימוש בה.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד