ארגון עובדי הפלחה
ניר ותלם 3
מחירון דיגיטלי
גלבוע טייר סנטר

הערכת הכדאיות של יישום זבלים בגד"ש ופלחה

24/05/2015

הערכת הכדאיות של יישום זבלים בגד"ש ובפלחה מבוססת על ההפרשים בין עלות הדישון המינרלי שנחסך לבין עלויות הזבלים בשדה, בעומס יישום אחיד השווה ל-50 ק"ג חנקן כללי לדונם לשנה. הניתוח מבוסס על מחקר במעבדה ובשדה (פיין וחוב' 2014).

 

עלות הדשן המינרלי בדו-גידול תירס/חיטה היא כ-400 ₪/ד'/שנה. התוספת לרווח הכספי של היוגב מהשימוש בזבלים, חושבה לפי זמינות החנקן לצמח והקליטה בפועל של הזרחן והאשלגן בשנה לאחר היישום, ובניכוי העלויות (זבל, הובלה, פיזור).

 

התוספת לרווח הכספי ביישום בוצה מעוכלת (סוג ב') ובוצת שפד"ן מטופלת בסיד ובאפר פחם מרחף (במס"א) היא כ-200 ₪/ד', בזבל פטמים מפוסטר (אורגני.קום) – כ-30 ₪/ד', ובקומפוסט אשפת ערים – כ-20 ₪/ד'. יישום קומפוסט בוצה וקומפוסט זבל בקר יגרום להפסד של כ-50 וכ-485 ₪/ד', בהתאמה.

 

יתרון הבוצות עם הייצוב המזערי נובע מכך שעלויותיהן משולמות במלואן על ידי המגזר העירוני, ומכך שזמינות יסודות ההזנה בהן מרבית. נתונים אלה יכולים להשתנות אם ישתנו תנאי השוק (עלויות הזבלים והדשנים), והם תלויים בהרכב הכימי ובזמינות הביולוגית של יסודות ההזנה בזבלים (ובעיקר החנקן), במחזור הגידולים ובתנאי ההשקיה והקרקע.

 

נציין כי (א) תועלות נוספות מהזבלים לא נכללו בחישוב, כגון השאריתיות לשנים הבאות של החנקן (מזערית), האשלגן (התשומה בדרך כלל קטנה מסך כל הקליטה בשנה הראשונה) והזרחן (דרישה מזערית), וכן אספקת יסודות קורט וטיוב מבנה הקרקע; (ב) הואיל ושיווק תוצרת הגד"ש הינו מקומי, יישום בוצות פטור ממגבלות ה-GlobalGAP.

 

המאמר המלא פורסם ב"ניר ותלם" גיליון מספר 59 המופץ למנויים בימים אלו.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד