ארגון עובדי הפלחה
ניר ותלם 3
מחירון דיגיטלי
גלבוע טייר סנטר

עדכון בצורת 2014 – מס' 1

4/03/2014

הבצורת השנה קשה במיוחד וגם אזורים צפוניים יחסית וגשומים עשויים להיחשב כ"אזור נפגע" והחקלאים יהיו זכאים לפיצויי בצורת. יחד עם זאת, התהליך לקביעת אזור הבצורת והכרזה על בצורת רק החל ויימשך מספר שבועות. עלינו, החקלאים, לנהוג כאילו תוכרז בצורת באזורנו, כדי שנהיה ערוכים עם הפעולות והנתונים הדרושים. היקף הבעיה ומספר החקלאים הגדול מחייב התארגנות מיוחדת וקביעת מרכז לנושא בכל אזור.

 

ביטוח נזקי טבע – אינו מכסה נזקי בצורת. חקלאים מבוטחים שמשנים את ייעוד השדה מגרעינים לשחת/תחמיץ חייבים לדווח על שינוי הייעוד לקנט ולהתאים את הפרמיה. בחלקות שנקצרות לשחת לפני התאריך שבחוזה הביטוח, אפשר לרכוש הרחבה לכיסוי הביטוחי נגד סיכון הגשם רק השבוע לקנט ולהתאים את הפרמיה (2 ₪ לדונם) לשחת דגן של עד 300 ק"ג. אנו ממליצים לכם להרחיב את הביטוח בקנט, שכן גם בשנה כזאת עלולים להיות נזקי גשם.

 

ביטוח הכנסה - חקלאי שקנה ביטוח הכנסה אינו חייב לדווח לקנט (אלא אם הוא מבוטח על יבול אישי), אך חייב לדווח למס רכוש על הבצורת (פירוט בסעיף למטה). הפיצוי מביטוח ההכנסה רק משלים את הפיצוי מהבצורת, לכן חובה לדווח למס רכוש על הבצורת. במידה וחלקות המדגם נקצרות לשחת, יש לדווח לקנט מיד עם קבלת ההחלטה ולבחור חלקות חלופיות. במידה ואין חלקה מתאימה - יש להשאיר בשדה, בתיאום עם קנט, פס ברוחב של לפחות 20 מטר לגרעינים, לצורך קביעת יבול הגרעינים בחלקה.

 

בצורת - כל חקלאי שחושב שהשדות שלו נפגעו ועשויים להיכלל בתחום הבצורת (רצוי להתייעץ עם המדריכים), חייב לבצע את הפעולות הבאות:

  • לדווח בכתב לרכז האזור (רומ"א) או לוועדה החקלאית האזורית או למנהל המחוז (במחוז העמקים) על שינויי ייעוד, קציר מוקדם או כל פעולה בשדה.
  • לתעד ולשמור כל פעולה, חשבוניות, תעודות שקילה של קציר, כיבוש, מכירת יבול.
  • לדאוג לתיעוד של הבעלות על השטח ומפות השטחים והגידולים.

 

נוסיף לעדכן בהמשך.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד